Cuijk

ONS WOONCONCEPT

Wij ontwikkelen een woongemeenschap waar we niet alleen woningen bouwen maar ook een omgeving creëren waar buren elkaar kennen, naar elkaar omzien en elkaar helpen. Waar we heel lang zelfstandig kunnen wonen en op een fijne manier oud kunnen worden. En dat alles met behoud van privacy.
De volgende thema's zijn voor ons belangrijk:

verbinden
GEMEENSCHAP EN VERBINDEN

Ons initiatief draagt bij aan maatschappelijke doelen zoals langer zelfstandig thuis wonen, participatie, minder eenzaamheid, verbeteren van welzijn, burenhulp en daardoor uitstel van professionele hulp. En daarmee tot een besparing op de kosten voor zorg en welzijn vanuit de WMO.
Wij verbinden ons aan het woonconcept en er zal daarom een zelfbewoningsplicht als kettingbeding worden opgenomen in de statuten van de vereniging. Woningen zullen dus nooit beleggingsobjecten worden.
Wij willen elkaar stimuleren om actief te blijven en onze blik naar buiten te richten.
Er is een gemeenschappelijke ruimte, klusruimte en een tuin waar we elkaar kunnen ontmoeten, af en toe samen koken of activiteiten organiseren. Delen is het sleutelwoord.
Wij vinden het belangrijk om een toegevoegde waarde te hebben voor de buurt, en daarom willen we onze gemeenschappelijke ruimte af en toe gebruiken voor ontmoetingen met andere buurtbewoners. 

GOED NABUURSCHAP

Door samen te ontwikkelen, door samen te bouwen en door samen te beheren willen wij een woongemeenschap vormen waar mensen ieder naar eigen kunnen en met inzet van eigen talent hun steentje bijdragen aan een fijne, duurzame en inspirerende woonomgeving.
Een plek waar jong en oud naar elkaar omzien en waar iedereen deelneemt aan het beheer van de omgeving.
Een plek waar iedereen zo lang mogelijk zelfstandig kan wonen in een omgeving waar burenhulp vanzelfsprekend is.

goed nabuurschap

Door het CPO traject leren mensen elkaar al goed kennen vóór ze in hun woning gaan wonen. Je leert samen beslissingen te nemen, en dat gaat ook door als je er eenmaal samen woont.
Tijdens het ontwikkeltraject presenteren we onze plannen op belangrijke momenten aan (toekomstige) buurtbewoners. Zo ontstaat er onderlinge betrokkenheid en er kan - waar mogelijk - rekening worden gehouden met wensen van omwonenden.
We willen een voorbeeld zijn van hoe mensen op een duurzame manier fijn samenleven.

BALANS
GOEDE BALANS

Een woongemeenschap wordt een succes als er een evenwicht is tussen privacy en samen leven. Elk huishouden heeft een zelfstandige woning met een eigen tuin of balkon. Die privé buitenruimte hoeft niet groot te zijn: lekker knus en niet teveel onderhoud.
Er wordt veel buitenruimte ingericht als gezamenlijke tuin. Voor een deel grenzend aan de ontmoetingsruimte, voor een deel gelegen achter de privé tuinen. Ook is er een dakterras.

duurzaam bouwen
DUURZAAM BOUWEN, DUURZAAM LEVEN

De woningen worden energieneutraal gebouwd.
We streven naar een kleine ecologische voetafdruk zonder comfort uit het oog te verliezen. Kleiner wonen - ons doel - verkleint vanzelfsprekend de voetafdruk.
Het delen van gereedschap, ruimte en minder auto’s per huishouden, dragen bij aan duurzaamheid.
Bewust zijn van je eigen manier van leven vormt het begin van een duurzame levensstijl. Je kunt elkaar daarbij stimuleren tot ‘het goede’, zoals bijvoorbeeld het delen van een auto.
In de tuin proberen we zoveel mogelijk de biodiversiteit te bevorderen; zo komen er o.a. 14 vleermuiskasten.
Berging en gebruik van regenwater krijgt de juiste aandacht.

Trias Energetica is leidend bij het vaststellen van het toe te passen energieconcept: wat je aan energie bespaart hoef je niet op te wekken.

trias energetica
innovatie
INNOVATIE

Samen ouder worden: een innovatieve manier van besparen op zorgkosten en vergroten van levensgeluk. We leven vóór dat het mogelijk is om samen te leven in een woongemeenschap waar mensen naar elkaar omzien, klaar staan voor elkaar en waar ze met elkaar hun woonomgeving inrichten en beheren.
We laten zien dat je met kleinschalige innovatieve oplossingen kunt bijdragen aan duurzaam bouwen en leven.

© Copyright 2024 Wonen voor Gevorderden Cuijk - De Maarle. All Rights Reserved.

No Code Website Builder