Cuijk

1e BIJEENKOMST OP DE BOUW


Nadat op 6 november 2023 de bouw was gestart, organiseerde Bouwbedrijf Gebr. Van Herpen op 7 maart 2024, de officiële ‘’START BOUW’’ van onze woongemeenschap De Maarle.
Naast de toekomstige bewoners en mensen van het bouwbedrijf was er ook een vertegenwoordiging aanwezig van al die organisaties die ons project mee mogelijk maakten en maken: Kilimanjaro Wonen, MAG architecten, Wij Ontwikkelen Samen, gemeente Land van Cuijk en Kuijpers Bouwadvies.
Na een korte terugblik op de geschiedenis van ons project, hieven we het glas met elkaar op een voorspoedig verloop van de bouw. Daarna konden we een kijkje nemen op de bouw: wat een leuke ervaring om al door de beneden woningen te kunnen lopen!
Wat kijken we met elkaar uit om te gaan wonen in dit mooie project, met als uitgangspunt: omkijken naar elkaar, elkaar kennen, ‘’goed naoberschap’’. Want naast onze eigen woning, delen we gemeenschappelijk een tuin, ontmoetingsruimte, dakterras en atelier.
Alle 13 appartementen zijn verkocht, de vrijstaande woning is nog beschikbaar.
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder

BOUWACTIVITEITEN WAARGENOMEN

18-11-2023

Begin november zijn de eerste bouwactiviteiten waargenomen! Ondanks de de regen werden de grondboringen verricht voor het aanbrengen van de buizen voor de warmtepomp installaties.

OVERDRACHT BIJ DE NOTARIS

Op 3 oktober vond de overdracht plaats op notariskantoor Van Eeten in 's Hertogenbosch. Alle appartementsrechten werden formeel aan de deelnemers van ons project overgedragen. 

GROND AANGEKOCHT

Nadat op 31 maart 2021 een grondreserveringsovereenkomst was getekend, werd op 7 juni 2023 de grond daadwerkelijk aangekocht.
Mobirise Website Builder
Gastvrij ontvangst. Wethouder De Bruin schenkt de koffie in voor de aanwezige leden van de CPO-vereniging.
Mobirise Website Builder
En uiteraard hoort daar ook wat lekkers bij.
Mobirise Website Builder
Ondertekenen overeenkomst.
Vlnr: Jacob Alkema (projectleider herinrichting Grotestraat-Zuid), Bouke de Bruin (wethouder), Anja Kuipers (voorzitter CPO-vereniging).
Mobirise Website Builder
Niet alleen de formele ondertekening kreeg aandacht.
Mobirise Website Builder
Na afloop de groepsfoto.
In het midden Kitty Hesen van KilimanjaroWonen.
Mobirise Website Builder
Ook de media besteedde aandacht aan dit moment. Bijvoorbeeld Omroep Land van Cuijk.

OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND

Er is weer een belangrijke mijlpaal bereikt. Nadat op 14 december 2022 de aanvraag omgevingsvergunning was ingediend bij de gemeente Land van Cuijk, hebben we op 17 maart 2023 bericht ontvangen dat deze ook daadwerkelijk is verleend. Zodra de vergunning onherroepelijk is, kunnen we verder met de voorbereidingen voor "Start Bouw". Volgens planning is dat in het najaar 2023.

STRAATNAAM BEKEND

Recentelijk heeft de gemeente ook de straatnaam bekend gesteld. We komen te wonen aan het Merletplein!

BESTEMMINGSPLAN ONHERROEPELIJK

12-08-2022

Nadat op 19 mei de gemeenteraad van het Land van Cuijk het bestemmingsplan Cuijk Centrum, Grotestraat Zuid en het Beeldkwaliteitsplan Merletlocatie had vastgesteld, is het bestemmingsplan nu onherroepelijk geworden.
Ons project is integraal opgenomen in beide plannen.

Dit is dus een belangrijke mijlpaal voor ons.

SAMENWERKING

Rijplaten worden teruggelegd
24-07-2022

Als je deelneemt aan een CPO project als het onze, moet je niet alleen om kunnen gaan met onzekerheden, maar ook met verrassingen. En die zijn niet altijd leuk.
Voor het bepalen welke fundering nodig is, moet er een sonderingsonderzoek van de bodem uitgevoerd worden. Om de voortgang van ons project erin te houden, moest dit op korte termijn gebeuren. Het bedrijf Geonius kon dit in de Vierdaagse week wel uitvoeren. Van de gemeente Land van Cuijk werd toestemming verkregen (we zijn nog geen eigenaar van de grond) voor toegang tot het terrein.
Maar, de GGD heeft het terrein momenteel in gebruik als parkeerplaats voor de COVID vaccinaties en het terrein ligt vol met zware metalen rijplaten. Dus werd er overleg gepleegd door Stephan Maussen, onze begeleider van Wij Ontwikkelen Samen, met de GGD: geen probleem om het onderzoek uit te voeren.
Echter, de rijplaten moesten dan wel verwijderd, en weer teruggeplaatst, worden. Gelukkig was onze aannemer, Gebroeders Van Herpen B.V., bereid om dit klusje te klaren.
Dus alle lichten leken op groen te staan om het sonderingsonderzoek uit te laten voeren.
Maar toen kregen we, een week voor het uitvoeren van het onderzoek, bericht dat er mogelijk onontplofte munitieresten in de grond liggen. Dus daar moest eerst duidelijkheid over komen.
Op advies van Geonius heeft Stephan contact gezocht met Euroradar om te bezien of zij een bodemscan konden uitvoeren vóór het geplande sonderingsonderzoek. En dat konden zij.
Na overleg met alle betrokken partijen, werden in de Vierdaagse week de rijplaten verwijderd, de scan uitgevoerd, vond het sonderingsonderzoek plaats en werden de rijplaten weer op hun plaats gelegd.
Een geweldig stukje samenwerking!
 

GRONDRESERVERINGSOVEREENKOMST GETEKEND

Tekenen Grondreserveringsovereenkomst
Cuijk, 31 maart 2021

Vanmiddag hebben wethouder Maarten Jilissen van de gemeente Cuijk en het bestuur, Anja Kuipers en Arjo Janssen, de grondreserveringsovereenkomst getekend. Dankzij een prettige samenwerking met de gemeente, is hiermee een belangrijke mijlpaal voor ons bereikt.

© Copyright 2024 Wonen voor Gevorderden Cuijk - De Maarle. All Rights Reserved.

Best AI Website Maker