Cuijk

HET PLAN

Samen met KilimanjaroWonen, MAG architecten, WOS en de gemeente Cuijk, is er een concept-plan opgesteld voor het ontwikkelen van 13 duurzame en levensloopbestendige appartementen en één vrijstaande woning.
Het College is met dit concept-plan akkoord gegaan en op 31 maart 2021 is met de gemeente Cuijk een zgn grondreserveringsovereenkomst getekend. We kunnen nu aan de slag om ons plan verder te ontwikkelen.

LOCATIE

Ons oog is gevallen op een deel van de toekomstige Merletbuurt. Dit is het voormalige terrein van het Merletcollege op de hoek van de Grotestraat en de Hapsebaan in Cuijk. Met de gemeente is overeenstemming bereikt dat ons project aan de westzijde van de Merletbuurt komt.

Nevenstaand plaatje geeft een impressie van hoe ons project eruit kan komen te zien. De contouren van de gebouwen liggen vast. De indeling van de appartementen, positie van de ramen en deuren, kleurstelling, materiaalkeuze, etc. kunnen we - binnen gemeentelijke randvoorwaarden - nog zelf invullen.

Het project bestaat uit 14 woningen. 13 Appartementen in twee bouwlagen (6 op de begane grond, 7 op de eerste verdieping). Ook komt er één vrijstaande woning - die wel onderdeel uitmaakt van het collectief. 

In beginsel zijn alle woningen levensloopbestendig. De vrijstaande woning kan ook door een gezin worden bewoond.

planoverzicht
vraaggericht ontwikkelen
VRAAGGERICHT ONTWIKKELEN

De ontwikkeling van het project start vanuit de woonwensen en het budget van de toekomstige bewoners. Als toekomstige bewoners hebben we nog veel invloed op de indeling van onze eigen woningen.

De gemeenschappelijke ruimten en de gezamenlijke buitenruimte worden door het collectief bekostigd en onderhouden

Randvoorwaarden van de locatie zijn leidend. In het geval van de Merletlocatie wordt er afstemming gezocht met het al gemaakte stedenbouwkundige plan.

De hoofdopzet van de appartementen maakt meerdere indelingen mogelijk en daardoor ook variatie in woninggrootte. De contouren van de gebouwen liggen al wel vast. Afhankelijk van de fase in het ontwerptraject, zijn er nog diverse aanpassingen van het ontwerp mogelijk.  

variatie in woninggrootte

Op de begane grond worden 6 woningen gebouwd en gemeenschappelijke ruimtes. Op de eerste verdieping komen de overige zeven appartementen. De appartementen varieren in grootte van ca 70 tot 110 m2. De vrijstaande woning wordt ca 190m2 groot.


De meeste parkeerplaatsen voor ons project liggen in een parkeerhof vóór de ingang van het erf. Zo wordt het erf minimaal belast met autobewegingen.

© MAG architecten
Inmiddels heeft ons plan "een gezicht" gekregen. Nog niet alles is in detail uitgewerkt, maar dit plaatje geeft een goede indruk van het vooraanzicht van ons plan.


© MAG Architecten
Vanuit de lucht kan het er dan zo uit komen te zien.

TIJDLIJN

9 maart 2020

Overleg met de gemeente Cuijk

Op 9 maart 2020 vond het eerste formele overleg plaats met de projectleider van de gemeente Cuijk. Doel was het aftasten van de mogelijkheid om ons project te realiseren op (een deel van) het voormalige terrein van het Merletcollege.

2 mei 2020

Wonen voor Gevorderden Cuijk

Op 2 mei 2020 werd de vereniging Wonen voor Gevorderden Cuijk opgericht, een vereniging met beperkte bevoegdheid. Dit was nodig om subsidie aan te vragen voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek.

31 maart 2021

Grondreserveringsovereenkomst getekend

Na een periode van tekenen, overleg met de gemeente, weer terug naar de tekentafel, ging het College van de gemeente Cuijk akkoord met ons concept-plan. Op 31 maart 2021 werd de Grondreserveringsovereenkomst met wethouder Jillissen getekend.
We kunnen verder met onze plannen.

Zomer 2022

Plannen gereed

Eind 2021 is het ontwerp bestemmingsplan in procedure gegaan. Naar verwachting zal het bestemmingsplan voor de zomer 2022 vastgesteld worden, waarna de grond bouwrijp gemaakt zal worden.

Eind 2022

Start bouw

Nadat de grond door de gemeente bouwrijp is gemaakt, kan de bouw starten.                                         

Eind 2023, begin 2024

Feest

Oplevering van onze nieuwe woonplek. Dit gaan we vieren!                                                                                             

© Copyright 2022 Wonen voor Gevorderden Cuijk - De Maarle. All Rights Reserved.