Cuijk

COLLECTIEF PARTICULIER OPDRACHTGEVERSCHAP

CPO is een woningbouwvorm waarbij wij als koper samen met onze toekomstige buren woningen ontwikkelen. Wij zijn daarbij zelf projectontwikkelaar. De woningen voldoen aan de wensen en budgetten van ons omdat wij zelf zeggenschap hebben over het ontwikkelingsproces. Door het in eigen beheer te doen is het mogelijk om tegen kostprijs te bouwen, wat betekent dat we betalen wat de woning daadwerkelijk kost. Bovendien zorgt onze samenwerking ervoor dat er schaalvoordelen ontstaan waardoor het financieel aantrekkelijk is.
Gedurende het gehele ontwikkel- en bouwtraject nemen wij, georganiseerd in een vereniging, de beslissingen. Wij werken direct samen met alle professionele partijen in het ontwikkel- en bouwproces. Zo ontstaan er binnen ieders budget goede woningen, die aan alle individuele wensen voldoen.

MAAR MET EEN PLUS

Het is ons echter niet (alleen) te doen om financieel voordeel te behalen. We willen, zoals aangegeven in ons woonconcept, ook samen bouwen aan een omgeving waar we elkaar kennen, waar iedereen erbij hoort en waar we als goede buren naar elkaar omzien en waar nodig elkaar helpen: Collectief Particulier Opdrachtgeverschap+.
Naast onze individuele woningen, komt er dus ook een gezamenlijke tuin en gezamenlijke ruimtes.

HOE?

Wij gaan dus samen ontwikkelen, samen (laten) bouwen en daarna samen wonen.
We hebben daartoe een vereniging opgericht en werken samen met Stichting KilimanjaroWonen. KilimanjaroWonen werkt samen met MAG Architecten en Wijontwikkelensamen (WOS).
KilimanjaroWonen ondersteunt mensen die zélf een prettige en zorgzame leefomgeving willen realiseren en heeft veel ervaring in het faciliteren van groepen die gezamenlijk woningen met gemeenschappelijke voorzieningen willen ontwikkelen.

Belangrijk bij het samen ontwikkelen, samen bouwen en samen wonen, is dat iedereen zijn inbreng heeft. We nemen daarom onze beslissingen op sociocratische wijze. Bij deze methode worden besluiten met consent genomen: een besluit wordt alleen genomen als er niemand een overwegend beargumenteerd bezwaar heeft. Zo wordt eenieders mening gehoord en doet deze er toe.

samenbouwen
IS DIT IETS VOOR MIJ?

Het ontwikkelen en bouwen in eigen beheer heeft dus zo zijn voordelen. Maar het vergt ook veel inzet en energie.

De voordelen van gemeenschappelijk wonen zijn ook duidelijk: je voelt steun van mensen om je heen. Je ervaart meer welzijn en je bent in staat om langer zelfstandig te blijven wonen.

Maar is dit iets voor mij?

Op de website van de LVGO (Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk wonen van Ouderen) kun je een vragenlijst invullen als hulpmiddel om te ontdekken of wonen in een woongemeenschap iets voor je is.

© Copyright 2022 Wonen voor Gevorderden Cuijk - De Maarle. All Rights Reserved.