Cuijk

COLLECTIEF PARTICULIER OPDRACHTGEVERSCHAP

CPO is een woningbouwvorm waarbij wij als koper samen met onze toekomstige buren woningen ontwikkelen. Wij zijn daarbij zelf projectontwikkelaar. De woningen voldoen aan de wensen en budgetten van ons omdat wij zelf zeggenschap hebben over het ontwikkelingsproces. Door het in eigen beheer te doen is het mogelijk om een woning te verkrijgen tegen marktconforme prijs met belangrijke extra's: gemeenschappelijke tuin, ontmoetingsruimte, dakterras en klusruimte. 
Gedurende het gehele ontwikkel- en bouwtraject nemen wij, georganiseerd in een vereniging, de beslissingen. Wij werken direct samen met alle professionele partijen in het ontwikkel- en bouwproces.

MAAR MET EEN PLUS

Ons doel is, zoals aangegeven in ons woonconcept, ook samen bouwen aan een omgeving waar we elkaar kennen, waar iedereen erbij hoort en waar we als goede buren naar elkaar omzien en waar nodig elkaar helpen: Collectief Particulier Opdrachtgeverschap met een dikke + (CPO+).

HOE?

Wij ontwikkelen samen, laten samen bouwen en gaan daarna samen wonen.
We hebben daartoe een vereniging opgericht, en worden ondersteund door KilimanjaroWonen, MAG Architecten en Wijontwikkelensamen (WOS).
KilimanjaroWonen ondersteunt mensen die zélf een prettige en zorgzame leefomgeving willen realiseren en heeft veel ervaring in het faciliteren van groepen die gezamenlijk woningen met gemeenschappelijke voorzieningen willen ontwikkelen.

Belangrijk bij het samen ontwikkelen, samen bouwen en samen wonen, is dat iedereen zijn inbreng heeft. We nemen daarom onze beslissingen op sociocratische wijze. Bij deze methode worden besluiten met consent genomen: een besluit wordt alleen genomen als er niemand een overwegend beargumenteerd bezwaar heeft. Zo wordt eenieders mening gehoord en doet deze er toe.

samenbouwen
IS DIT IETS VOOR MIJ?

Het ontwikkelen en bouwen in eigen beheer heeft dus zo zijn voordelen. Maar het vergt ook veel inzet en energie.

De voordelen van gemeenschappelijk wonen zijn duidelijk: je voelt steun van mensen om je heen. Je ervaart meer welzijn en je bent in staat om langer zelfstandig te blijven wonen.

Op de website van de LVGO (Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk wonen van Ouderen) kun je een vragenlijst invullen als hulpmiddel om te ontdekken of wonen in een woongemeenschap iets voor je is.

© Copyright 2024 Wonen voor Gevorderden Cuijk - De Maarle. All Rights Reserved.

AI Website Creator